Overleg Afd 5 en 6 en 12

Het laatste nieuws van de NPO en de afdelingen!
Gesloten
Dirk van Hofwegen

Overleg Afd 5 en 6 en 12

Bericht door Dirk van Hofwegen »

AFDELING 5 ZUID-HOLLAND
Secretariaat Kersenstraat 10 2321 HR Leiden

Verslag bijeenkomst Fondspelers op initatief NPO bestuur.
Gehouden op 10-12-2012 te Zevenhuizen.
Aanwezig:
een afvaardiging van bestuur NPO.
een afvaardiging van bestuur Afd 6.
een afvaardiging van bestuur Afd 12.
een afvaardiging van bestuur Afd 5.
een afvaardiging van bestuur Fondclub Noord-Holland.
een afvaardiging van bestuur "De Marathonvliegers".
een afvaardiging van bestuur "De Glazen Stad".
een afvaardiging uit C.C.Leiden, Hoeksche Waard en SGO.
Dhr Vis van Heemst namens de Lossingcommissie van Sector 2.
Vertegenwoordigers van de inkorfcentra 1518, 1527,1621,1622, 1675,1710,1714, 1738,1753,1763,1764 en enkele belangstellenden.

1. Opening.
2. De gespreksleider Cees Epping opent deze bijeenkomst en refereerd aan de brief NPO van 13 november 2012 m.b.t. de punten die besproken gaan worden en stelt vast dat er verschillende belangen zijn aangaande het vliegprogramma. De fondspelers in Noord-Holland spelen in Sector 2 en Marathon Noord, Kuststrook Sector 2 en slechts een enkeling Marathon Noord, en Afd 5 speelt Sector 2 en ook slechts enkele liefhebbers Marathon Noord. Om die reden moeten we, als we alle leden van Sector 2 tevreden willen stellen rekening houden, voor wat betreft de lossingstijden, met de Marathon Noord als deze vluchten ook tellen voor die groep.

3. Het vliegprogramma waar we voor de komende jaren vanuit gaan is
Vr 07-06 A23 Agen Sector2
Vr 14-06 A24 St.Vincent Nationaal
Vr 21-06 A25 Cahors Sector2
Vr 05-07 A27 Albi Sector2
Vr 09-07 A28 Tarbes Sector2
Vr 26-07 A30 Cahors Sector2

4. Afstand Marathon vluchten
Cor van Klaveren, denkt dat de afstand niet veel invloed heeft op het nachtvliegen, maar dat de tijd van lossing hier wel veel invloed op heeft.
Dirk Buwalda, denkt dat we niet teveel van veronderstelling moeten uitgaan met betrekking tot het nachtvliegen en stelt voor een onderzoek door de WOWD te laten doen. Daar konden de meeste aanwezigen zich niet in vinden gezien de ervaringen met Orleans jonge duiven.

De aanwezige zijn het al snel eens dat Bergerac te kort is en gaan voor de kortste afstand voor Cahors.
Afstand tot Middelharnis 867 km.

5. Wensen met betrekkingen tot Nationale marathonvluchten
De aanwezige zijn over het algemeen voor een Nationaal concours vanuit St.Vincent waarop geen jaarlingen mogen worden ingezet. De aanwezigen willen eigenlijk nog wel verder gaan en tot en met St.Vincent 14-06 geen jaarlingen toe te staan op de overnachtvluchten.

6. .Aandacht voor indeling van de sectoren.
Spelen we Nationaal , Sectoraal , Noord/Zuid(koppelen sector 1 en 2 en sector 3en 4.
Voor de behandeling van dit punt een dringende oproep aan bestuur NPO door Dhr Jaap Jongejan om in overleg te treden met de ZLU om een aantal vluchten samen te voegen met bij voorbeeld een verdeling van 5 ochtend en 4 middag lossingen. De huidige13 vluchten op het programma is een te zware belasting voor de inkorfcentra en meldposten. De overgrote meerderheid van de aanwezigen is het het hier roerend mee eens. De sector indeling wil men graag houden zoals het nu is.

7. Lossingsbeleid
Een meerderheid is voor meer ochtend lossingen maar de aanwezigen waren het er overeens dat,
als je inkorfde voor een middaglossing dit dan ook een middaglossing moest blijven en pas uitwijken naar een ochtend lossing bij hoge uitzondering als de omstandigheden daartoe dwingen.
Hans Vis van Heemst (Lossingscommissie) geeft aan dat Cahors de minimum afstand is voor een middaglossing.
Dirk Buwalda benadrukt nogmaals dat als we inkorven voor een middag lossing dit dan ook een middaglossing moet blijven maar dat als de weeromstandigheden ons dwingen we liever een ochtend lossing hebben dan nachtvliegen.
8. Interval tussen de marathonvluchten.
Zoals het nu in het Sector 2 programma staat is het goed en hoeft daar eigenlijk niets te veranderen.
9. .Daarnaast is van belang na te denken over, al dan niet een Nationale eendaagse fondvlucht en de jonge duiven vlucht.. De aanwezige hebben geen behoefte aan een nationale eendaagse fondvlucht met een afstand verschil van 250 km. Ook trokken ze de conclusies van het WOWD onderzoek in twijfel aangaande Orleans jonge duiven. De duiven worden steeds beter en de meeste jonge duiven worden in het begin verspeeld. Dus een vraag aan het NPO bestuur om Orleans weer op het programma te zetten. Ook in België hebben ze vluchten met jonge duiven met een afstand van 550 km hart Belgie.

Rondvraag:
Peter van Sintmaartensdijk, Zou graag een soort werkgroep van fondspelers zien die dan kunnen communiceren met bestuur NPO. Cees Epping antwoord dat is dat iets als een sport comité zoals in België een idee kan zijn. Een soort van sport comité voor elke discipline.

Dirk Buwalda zou graag zien dat we dit overleg volgend jaar gaan evalueren. Dit wordt afgesproken. Er gaat dan een uitnodiging naar alle fondclubs in de Sector die wel actiever moeten worden en moeten overleggen met hun achterban.

Cor van Klaveren merkt op dat het in 1995 allemaal groter moest ivm met terugloop ledenaantal ( Unieke werkgebieden) en dat we nu bijna alles weer per sector vliegen met halve wagens tot gevolg.

Van de fondclub Noord-Holland Jos Bruggeman, vraagt om de Sector vluchten door de nationale lossingcommissie te laten coördineren i.v.m. de Marathon Noord., aldus is afgesproken.

Dhr. Kramer zou graag zien dat er per sector vlucht een aantal duiven gestempeld zouden worden als controle. Cees Epping zegt toe dit te gaan onderzoeken en er op terug te komen.

Omdat er verder niets meer aan de orde komt sluit hij deze bijeenkomst om 22.30 uur.
Gesloten